مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلی 98-97

9 بهمن: ورودی‌های 96 و ماقبل
10 بهمن: ورودی‌های 97
ثبت‌نام و انتخاب واحد
13 بهمن
شروع کلاسها
24 بهمن
حذف و اضافه
1 الی 30 اردیبهشت
هفته نقل و انتقالات
8 الی 20 اردیبهشت‌
امتحانات میان‌ترم
18 الی 23 اردیبهشت
انتخاب واحد مقدماتی ترم بعد
24 بهمن الی 1 خرداد
حذف اضطراری
16 خرداد
پایان کلاسها
19 خرداد
شروع امتحانات
3 تیر
پایان امتحانات
تذكر:

حوزه آموزش