مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

9بهمن: ورودی های 95 و ماقبل
10بهمن: ورودی های 96
ثبت نام و انتخاب واحد
14 بهمن
شروع کلاسها
23 بهمن
حذف و اضافه
1 الی 30 اردیبهشت
هفته نقل و انتقالات
8 الی 20 اردیبهشت‌
امتحانات ميان ترم
18 الی 23 اردیبهشت
انتخاب واحد مقدماتی ترم بعد
24 بهمن الی 1 خرداد
حذف اضطراری
17 خرداد
پایان کلاسها
20 خرداد
شروع امتحانات
7 تیر
پایان امتحانات
تذكر:

حوزه آموزش