لیست تلفن‌های داخلی دانشگاه امام جواد (ع) یزد

حوزه ریاست
محمد سپهر
داخلی 209
لیلا توانگر
داخلی 227
مرتضی محمودی
داخلی 228
سمیه خسروی
داخلی 225
سید عباس زرگرچی
داخلی 225
حوزه فرهنگی - دانشجویی و کارآفرینی
وحیده معدن
داخلی 285
سمیرا کرمی
داخلی 259
مجتبی حجتی
داخلی 292
حوزه آموزش
محمد رادپور
داخلی 211
نجمه لاله زاری
داخلی 231
مرجان موسوی
داخلی 230
اقدس السادات حسینی
داخلی 233
احمد حاجی مرادی
داخلی 234
حوزه فناوری اطلاعات، روابط عمومی و کتابخانه
سمیرا سامعی
داخلی 255
مهدیه فلاحتی
داخلی 239
فاطمه دستجردی
داخلی 279
مسعود پورزحمتکش
داخلی 278
حوزه فنی و پشتیبانی
فاطمه زارع
داخلی 208
علی بخشی
داخلی 207
سید مصطفی آقابزرگی
داخلی 237
محمدعلی طوفان
داخلی 205
امور مالی
  الهام ابویی             
   داخلی 236                 
محمد شیرسلیمیان
داخلی 235
محسن رضایی
داخلی 222
حراست
غلامرضا سعیدیان            
داخلی 203                 
محمود اصغرپور            
داخلی 202                 
وحیده السادات هاشمی پور
داخلی 221
محمدرضا صمدی
داخلی 220
دانشکده فنی و مهندسی
منیژه صحاف
داخلی 274
نازنین دیهیمی
داخلی 282
سید عباس باقری
داخلی 277
الهام شریفی
داخلی 276
حسین دستخوان
داخلی 275
دانشکده علوم انسانی
سمیرا کرمی
داخلی 259
مریم فداکار
داخلی 270
زکیه عهدی
داخلی 301
سلاله شهوازیان
داخلی 271
فروغ امیرجلیلی
داخلی 273
ایمان امیری
داخلی 272
مهدی تولائی
داخلی 247
سید احمد موسوی زاده
داخلی 224
دانشکده هنر و معماری
مونا رزاقی
داخلی 254
فائزه فقیه
داخلی 296
فهیمه عرفان راد
داخلی 298
بینه اولیاء
داخلی 299
شیدا چنگیزی
داخلی 297

تهیه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات
آخرین بروزآوری: 22 مهرماه 1397